Laat pesten het leven van jouw kind niet verpesten

Pesten en eenzaamheid

Af en toe een grapje moet kunnen, maar als jouw kind herhaaldelijk en over een langere periode het doelwit is van kwetsende grappen, is hij of zij het slachtoffer van pesten. Op den duur heeft dit negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. Het vermindert het zelfvertrouwen en vaak krijgt hij of zij ook last van lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid.

Vormen van pesten

Jouw kind kan te maken hebben met één of meerdere van de hieronder genoemde vormen van pesten:

 • Fysiek: Slaan, duwen, schoppen, laten struikelen en aan haren
  trekken
 • Pesten en buiten sluitenVerbaal: Schelden over uiterlijk, roddelen, chanteren, bedreigen, geluiden maken om te bespotten, belachelijk maken en kleineren
 • Materieel: Afpakken, beschadigen of verstoppen van spullen
 • Sociaal: Buitensluiten, niet betrekken, uitlachen en manipuleren door soms aardig te doen en soms weer helemaal niet

De reden van pesten

Een pester voelt zich stoer en gesterkt door een groep en wil aan anderen laten zien wat hij of zij allemaal bij jouw kind durft te doen. Zolang de pester aanhang heeft, zal het pesten doorgaan. Hij of zij geniet van deze machtspositie. Als jouw kind laat zien dat hij of zij moeite heeft met het pestgedrag, houdt dat het pesten juist in stand.

Dat de pester van je kind zo’n behoefte heeft om hem of haar te domineren en zo weinig meeleeft, heeft altijd een reden. Misschien is hij of zij jaloers op je kind?
Leg aan je kind uit dat gepest worden nooit zijn of haar schuld is.

Laat pesten het leven van je kind niet verpesten

Als je kind gepest wordt, voelt hij of zij zich vaak eenzaam en machteloos. Soms lijkt een situatie uitzichtloos. Als ouder kun je niet altijd zien dat jouw kind gepest wordt.

Verschillende signalen bij je kind kunnen zijn:

 • stiller, prikkelbaarder en snel huilen
 • regelmatig ruzie hebben (agressief gedrag)
 • zich moeilijk concentreren (slechtere schoolprestaties)
 • weinig vrienden, nauwelijks speelafspraken en weinig uitgenodigd worden voor feestjes.
 • lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid)
 • slecht slapen en eten
 • verwondingen hebben (blauwe plekken) en/of kapotte spullen
 • (dreig)berichten via mobiel of computer
 • niet meer naar school willen, buitenschoolse opvang of sportclub

Laat je kind weten dat je er voor hem of haar bent. Praat er samen over met betrokken partijen (school, sportclub) en zoek naar oplossingen. Wellicht zijn er meer kinderen bij betrokken waardoor je samen sterker staat.

Tip: Oefen met je kind om rechtop te staan, je borst vooruit te steken en je schouders recht te houden. Voor je het weet, wordt deze zelfverzekerde houding een natuurlijk houding. Deze houding verzwakt de zin bij anderen om te pesten.

Mijn hulp als kindercoach bij pesten

Pesten overwinnenAls moeder weet ik heel goed hoe moeilijk het is als je kind gepest wordt. Mijn zoon werd namelijk heel lang gepest op de basisschool. Hij wordt binnenkort negentien en bloeit nu op in het beroepsonderwijs.

Graag help ik jouw kind om weerbaarder te worden en om te gaan met het pestgedrag.

In mijn kindercoaching tegen pesten leer ik jouw kind:

 • om een stevige houding aan te nemen en zelfvertrouwen uit te stralen
 • om op een handige manier te reageren op het pestgedrag
 • zich bewust te worden van eigen grenzen en deze durven aan te geven
 • om hulp in te schaken als het pesten zich voordoet

Wordt jouw kind gepest en ben je ten einde raad?
Ik help jouw kind omgaan met lastige (pest)situaties waardoor hij er minder last van heeft.

.

Ja, ik wil het pesten snel stoppen