De diepere lessen van Albert Einstein over Scheidingen

Diepere Lessen van Albert Einstein over Scheidingen: Kindercoaching

Wist je dat Albert Einstein, naast zijn baanbrekende wetenschappelijke inzichten, ook iets te zeggen had over menselijke relaties? Hij was ook een mens met zijn eigen ervaringen en uitdagingen. Wist je bijvoorbeeld dat Einstein twee keer trouwde en drie kinderen had uit zijn eerste huwelijk? Deze persoonlijke geschiedenis kan een nieuwe dimensie toevoegen aan zijn uitspraak over scheidingen. Hij zei … Read More